Coulomb's Law Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Coulomb's Law Lab
Omtale A lab exercise to understand the Coulomb Force law. The objective of this lab is to find the Coulomb Constant "k".
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Anna, Mastergrad og doktorgradsnivå, Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Augustin de Coulomb, Coulomb, Coulomb's Law, Coulomb Constant, Coulomb Force Law, electrostatic force, k
Simuleringar Coulomb's Law (HTML5)


Forfattarar Patrice Edwards
Skule / Organisasjon College of Coastal Georgia
Lasta opp 12.01.21
Oppdatert 12.01.21