Conservation of Mechanical Energy


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Conservation of Mechanical Energy
Omtale In this Experiment students will be calculating the kinetic and potential energy of the skater in two different type of motion.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Remote Learning
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Mechanical Energy, energy
Simuleringar Energi i skateparken (HTML5)


Forfattarar Afra Alshamsi
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 26.11.20
Oppdatert 26.11.20