Projectile Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion
Omtale In this experiment, I used the simulation on PhET Colorado website, to verify that the horizontal component of the velocity of a projectile is constant during it motion.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Remote Learning
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Horizontal velocity., Projectile motion
Simuleringar Projectile Motion (HTML5)


Forfattarar Mohamed Alameeri
Skule / Organisasjon Sharjah University
Lasta opp 09.10.20
Oppdatert 09.10.20