Fee Fall


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Fee Fall
Omtale The student will perform an experiment to find the acceleration due to gravity (g) and then compare it to the real value.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Remote Learning
Tid 120 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Free fall, gravity, motion along vertical direction
Simuleringar Projectile Motion (HTML5), Projectile Motion


Forfattarar Nawal Nayfeh
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 18.05.20
Oppdatert 19.05.20