Balance Lab - Mystery Box


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Balance Lab - Mystery Box
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord force, mass, moment, perpendicular distance, weight
Simuleringar Balancing Act


Forfattarar Ryan Walker
Skule / Organisasjon The St, Michael School
Lasta opp 15.05.20
Oppdatert 15.05.20