Refraction Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Refraction Lab
Omtale In this lab students will examine the way light bends as it goes from one medium to another. They will check their work with Snell's Law. They will also examine Total Internal Reflection and the intensity of both refracted and reflected light.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord critical angle, light, phew, refraction, total internal reflection
Simuleringar Bøying av lys (HTML5)


Forfattarar Michael Barr
Skule / Organisasjon Beacon HS
Lasta opp 04.05.20
Oppdatert 04.05.20