temperature and energy


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel temperature and energy
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Guided Activity
Tid 30 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord temperature
Simuleringar Energiformer og overgangar


Forfattarar salam barqawi
Skule / Organisasjon pheladilphia private school
Lasta opp 28.09.19
Oppdatert 28.09.19