Seeing In Color Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Seeing In Color Simulation
Omtale
Emne Biologi
Nivå Barneskule
Type Guided Activity, Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Bulb, Color, Light, Particles, Sight, Simulation
Simuleringar Color Vision (HTML5)


Forfattarar Bobby Fallarino
Skule / Organisasjon Hunter College
Lasta opp 13.04.19
Oppdatert 13.04.19