Force and Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Force and Motion
Omtale
Emne Anna
Nivå Ungdomsskule
Type Demonstrasjon, Guided Activity
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Force and Motion
Simuleringar Forces and Motion


Forfattarar Julius Anderson
Skule / Organisasjon Mckinley Middle Academic Magnet
Lasta opp 23.01.19
Oppdatert 23.01.19