Exploring pH of Common Substances


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring pH of Common Substances
Omtale An activity designed as an intro to an acids/bases unit with emphasis on exploring what effects the pH of substances, including dilution and volume changes.
Emne Anna, Kjemi
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord acids, bases, dilution, pH, real world connections
Simuleringar pH-skala – grunnleggjande (HTML5)


Forfattarar Alexandra Freeman
Skule / Organisasjon Lafayette High School
Lasta opp 08.05.18
Oppdatert 08.05.18