Sandwich Stiochiometry


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Sandwich Stiochiometry
Omtale WS to go with PhET Sandwich Simulation
Emne Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Chemical Reactions, Limiting Reactant, Stiochiometry
Simuleringar Reactants, Products and Leftovers (HTML5)


Forfattarar Jessica Nichols
Skule / Organisasjon Broken Arrow High School
Lasta opp 18.04.18
Oppdatert 18.04.18