Waves on a String AP1


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves on a String AP1
Omtale Designed for AP1 students
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord AP 1, AP1, fundamental frequency, harmonics, interference, reflection, wave velocity
Simuleringar Bølgje på ein tråd (HTML5)


Forfattarar Sarah Cunningham
Skule / Organisasjon Easley HS
Lasta opp 02.03.18
Oppdatert 02.03.18