Investigating the Parameters of Circular Orbits


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigating the Parameters of Circular Orbits
Omtale This activity guides students to determine the relationship between orbital speed, orbital radius, and the masses on the objects in a two-body system. Students vary certain parameters and compute the velocities.
Emne Astronomi, Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord circular motion, orbits
Simuleringar Gravity and Orbits (HTML5)


Forfattarar Bruce Palmquist
Skule / Organisasjon Central Washington University
Lasta opp 07.02.18
Oppdatert 13.02.18