Capacitors Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Capacitors Lab
Omtale Effect of changing V, d, A on C, Q, E of capacitor.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Capacitance, Capacitor, Discharging capacitor, Plate area, Plate separation
Simuleringar Capacitor Lab: Basics (HTML5)


Forfattarar Arooj Mukarram
Skule / Organisasjon The Prairie School
Lasta opp 17.11.17
Oppdatert 28.02.18