Year 8 Energy Transformations, Waste and Efficiency


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Year 8 Energy Transformations, Waste and Efficiency
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Guided Activity
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Energy Transformations, Waste and Efficiency
Simuleringar Energiformer og overgangar


Forfattarar Renee Manson
Skule / Organisasjon Education Queensland
Lasta opp 25.10.17
Oppdatert 25.10.17