Projectile Guided Inquiry


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Guided Inquiry
Omtale This worksheet uses the Intro and Vector screens only.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord air resistance, launch angle, project, range
Simuleringar Projectile Motion (HTML5)


Forfattarar Laura Mattick
Skule / Organisasjon Newark Charter School
Lasta opp 04.10.17
Oppdatert 04.10.17