factors that determine food requirements in human beings


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel factors that determine food requirements in human beings
Omtale The worksheet can be adopted for use in determining the factors that determine food requirements in human beings
Emne Biologi
Nivå Anna, Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Factors, Requirements, food
Simuleringar Eating & Exercise


Forfattarar GEORGE SAMSON
E-post for kontakt george.waithaka@gesci.org
Skule / Organisasjon GESCI
Lasta opp 24.01.17
Oppdatert 24.01.17