Student Guide for PhET - States of Matter in html5


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Student Guide for PhET - States of Matter in html5
Omtale Using screen shots, I tried to make a guide for the simulation that requires little-to-no added instructions and students will still get the benefits of the simulation that I want them to get.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord bond length, gas, interactive forces, liquid, solid, states of matter
Simuleringar Aggregattilstandar (HTML5)


Forfattarar Brian Libby
Skule / Organisasjon Ben Davis High School
Lasta opp 30.12.16
Oppdatert 30.12.16