The Basics of Gene Expression


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel The Basics of Gene Expression
Omtale This presentation covers the basics of how DNA is transcribed and translated, and the different players in these processes, and is a theoretical guide to the associated PhET animation.
Emne Biologi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon, Guided Activity
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord DNA, genetics, mRNA destroyer, molecular biology, polymerase, promoter, transcription factor
Simuleringar Genuttrykk


Forfattarar Sarina Lalla
E-post for kontakt sarina.lalla@mail.mcgill.ca
Skule / Organisasjon McGill University
Lasta opp 09.11.16
Oppdatert 09.11.16