Natural Selection


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Natural Selection
Omtale I generated a population with various types of bunnies such as long teeth, brown fur, white fur, etc. in order to have them mate with one another to increase the population of the land.
Emne Biologi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord brown fur, long teeth, short teeth, white fur
Simuleringar Naturleg utval


Forfattarar Alexis Banks
E-post for kontakt alexisbanks0928@gmail.com
Skule / Organisasjon Germanna Community College
Lasta opp 28.05.16
Oppdatert 28.05.16