pH Scale Guided Inquiry Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel pH Scale Guided Inquiry Activity
Omtale This guided inquiry activity leads students through a series of dilutions of battery acid in order to understand the pH scale and how it describes the hydronium concentration of solutions.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord acid, base, guided, inquiry, pH
Simuleringar pH-skala (HTML5)


Forfattarar Tony Tracy
Skule / Organisasjon Ohio University
Lasta opp 05.04.16
Oppdatert 05.04.16