Phet Skate Park Inquiry Lab and Graphical Modelling Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Phet Skate Park Inquiry Lab and Graphical Modelling Activity
Omtale Lesson plan, agenda, and activity for NGSS aligned inquiry into energy. includes 3 piece, tutorial formatted worksheets and a graphical modeling formative assessment to check mathematical skills.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 120 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord energy, friction, hookes, kinetic, park, potential, skate
Simuleringar Energi i skateparken (HTML5), Energy Skate Park: Basics, Friction


Forfattarar Briana Clarke
Skule / Organisasjon Denman Middle School
Lasta opp 20.03.16
Oppdatert 20.03.16