Investigation Into Static Equilibrium


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigation Into Static Equilibrium
Omtale A guided inquiry into rotational equilibrium and foundations for discussion of torque
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Rotational Equilibrium, Static Equilibrium, Torque
Simuleringar Balancing Act (HTML5)


Forfattarar Beau Dodson
Skule / Organisasjon NISD
Lasta opp 12.01.16
Oppdatert 19.01.16