Lab: Electric Field & Electric Potential


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Lab: Electric Field & Electric Potential
Omtale Students represent electric fields, students represent equipotential surfaces, students come up with mathematical models for electric potential, students come up with a definition for electric potential.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 120 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord AP Physics, AP Physics 2, Electric Field, Electric Potential
Simuleringar Charges and Fields


Forfattarar Largo
E-post for kontakt largol@madisonnjps.org
Skule / Organisasjon Madison High School
Lasta opp 13.12.15
Oppdatert 13.12.15