Experiment to determine relationship between wavelength, frequency and speed


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Experiment to determine relationship between wavelength, frequency and speed
Omtale a simple experiment for junior high school students to evaluate the relationship between wavelength, frequency and speed
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord experiment, wave equation, wave properties, year 9
Simuleringar Bølgje på ein tråd (HTML5)


Forfattarar Mark Wilson
Skule / Organisasjon Broughton Anglican College
Lasta opp 29.11.15
Oppdatert 29.11.15