Eating and Exercise PhET: Body Systems grade 4-5


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Eating and Exercise PhET: Body Systems grade 4-5
Omtale This is an untested lesson that I plan to use this year. Included is a student self-assessment table that can be adapted for other activities.
Emne Biologi
Nivå Barneskule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord elementary
Simuleringar Eating & Exercise


Forfattarar Molly Martin
Skule / Organisasjon Elk Creek Elementary
Lasta opp 20.08.15
Oppdatert 20.08.15