PhET Shapes Inquiry Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel PhET Shapes Inquiry Lab
Omtale Used as an opener to molecular geometry before I teach VSEPR theory.
Emne Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord VSEPR, molecular geometry, shapes
Simuleringar Molekylformer (HTML5), Molecule Shapes


Forfattarar Michael Kwasny
Skule / Organisasjon South Milwaukee High School
Lasta opp 10.06.15
Oppdatert 10.06.15