Molecule Shapes - Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Molecule Shapes - Clicker Questions
Omtale Clicker questions used with the Molecule Shapes simulation, with annotations
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Multiple-Choice Concept Questions
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord 3D, VSEPR, molecule shape
Simuleringar Molekylformer (HTML5), Molecule Shapes


Forfattarar Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 05.11.14
Oppdatert 08.07.15