Natural Selection Activity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Natural Selection Activity
Omtale
Tid 30 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord Natural Selection
Simuleringar Naturleg utval


Forfattarar A.H.
E-post for kontakt angelenia.huy@gmail.com
Skule / Organisasjon SJSU
Lasta opp 15.10.14
Oppdatert 15.10.14