Energy Skate Park-NGSS aligned A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Skate Park-NGSS aligned
Omtale NGSS aligned lesson.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, KE, PE
Simuleringar Energi i skateparken (HTML5), Energy Skate Park: Basics


Forfattarar Sarah Borenstein
Skule / Organisasjon Campus Middle School
Lasta opp 24.08.14
Oppdatert 27.05.15