Energy Transformations A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Transformations
Omtale In this lab, students use the Energy Pie Chart function to investigate how the energy of the skater changes through his/her motion.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord energy transformations
Simuleringar Energy Skate Park


Forfattarar Elyse Zimmer
Skule / Organisasjon KIPP Houston Public Schools
Lasta opp 21.07.14
Oppdatert 21.07.14