Total Internal Reflection


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Total Internal Reflection
Omtale Students have the opportunity to experiment with total internal reflection and then derive and apply the formula for the critical angle
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Bending Light, Light, Reflection, Refraction, Total Internal Reflection
Simuleringar Bending Light


Forfattarar Shawn Templin
Skule / Organisasjon Hillsborough High School
Lasta opp 01.05.14
Oppdatert 01.05.14