Making Molecules


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Making Molecules
Omtale Students will use the simulation to construct molecular models, name the compounds and draw ball and stick models. Students will also make their own compounds and identify them.
Emne Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Ball and stick models, Naming compounds, polar/nonpolar bonds
Simuleringar Bygg eit molekyl


Forfattarar Paul Grafstrom
Skule / Organisasjon Roseau School District 682
Lasta opp 24.03.14
Oppdatert 24.03.14