Satellite Motion Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Satellite Motion Lab
Omtale Students investigate Newton's Synthesis as well as Kepler's Laws. Students will create a stable circular solar system by finding the value of G the simulation employs.
Emne Fysikk, Geofag
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord G, Kepler's Laws, Universal Gravitational Constant
Simuleringar My Solar System


Forfattarar Scott Goelzer
Skule / Organisasjon Coe-Brown Northwood Academy
Lasta opp 13.05.13
Oppdatert 13.05.13