The Moving Man: Velocity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel The Moving Man: Velocity
Omtale Students will use The Moving Man to understand time and velocity and to track movement using charts.
Emne Fysikk
Nivå Barneskule
Type Demonstrasjon
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Charts, Velocity
Simuleringar The Moving Man


Forfattarar Cindi Clarke
Skule / Organisasjon Hunter College
Lasta opp 15.03.13
Oppdatert 15.03.13