Radioactive Dating Game


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Radioactive Dating Game
Omtale An activity designed for 9th-grade Earth Science students
Emne Geofag
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord earth science, fossils, radioactivity
Simuleringar Spel om radioaktiv tidfesting


Forfattarar Kevin Fairchild
E-post for kontakt science@iguanasuite.net
Skule / Organisasjon La Costa Canyon High School
Lasta opp 25.02.12
Oppdatert 25.02.12