Energy Skate Park Basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Skate Park Basics
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord energy, kinetic energy, middle school, potential energy
Simuleringar Energy Skate Park: Basics


Forfattarar Noah Podolefsky
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 21.02.12
Oppdatert 21.02.12