Finding the speed of a wave on a string


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Finding the speed of a wave on a string
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord frequency, period, wave speed, wavelength
Simuleringar Wave on a String


Forfattarar J. Howard
Skule / Organisasjon SFHS
Lasta opp 15.02.12
Oppdatert 15.02.12