Thermodynamics of Skating


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Thermodynamics of Skating
Omtale Students work through a guided inquiry to measure effects of different variables on the skater then use what they learn to design appropriate tracks and explain reasoning for each design. About 40 minutes needed to complete.
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Conservation, Energy
Simuleringar Energy Skate Park


Forfattarar Joel Barthel
Skule / Organisasjon MLHS
Lasta opp 10.02.12
Oppdatert 10.02.12