Outlining Bonding vs. Shape Polarity


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Outlining Bonding vs. Shape Polarity
Omtale Build off ideas from activities that were already present for the simulation.
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Chemical Bond, Molecular Dipoles, Polar/Nonpolar Molecules
Simuleringar Molekylpolaritet


Forfattarar Amanda Zullo
Skule / Organisasjon Saranac Lake High School
Lasta opp 02.01.12
Oppdatert 02.01.12