Introduction to the Covalent Bond


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Introduction to the Covalent Bond
Omtale Introduction to the covalent bond, bond strength, bond dissociation energy, and bond length.
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord bond dissociation energy, bond strength, covalent bond
Simuleringar Atomic Interactions


Forfattarar Roberto Marrero
Skule / Organisasjon Brentwood High School, Williamson Co, TN
Lasta opp 30.06.11
Oppdatert 30.06.11