The Peninsula of Nuclear Stability


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel The Peninsula of Nuclear Stability
Omtale Students build the possible isotopes of the first ten elements and explore and record the stability of the isolated neutron and the possible combinations of protons and neutrons. Students are expected to infer about the role of the neutron in stabilizing the nucleus and learn about the Peninsula of Nuclear Stability.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Isotopes, Nuclear Stability, Peninsula of Stability
Simuleringar Build an Atom


Forfattarar Roberto Marrero
Skule / Organisasjon Brentwood High School, Williamson Co, TN
Lasta opp 27.11.10
Oppdatert 27.11.10