PhET Collisions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel PhET Collisions
Omtale This is an exploration into Conservation of Momentum on Elastic Collisions
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Consevation of Momentum
Simuleringar Collision Lab (HTML5), Collision Lab


Forfattarar Brent Olyowski
Skule / Organisasjon Evergreen High School
Lasta opp 05.11.10
Oppdatert 12.03.21