Exploring electric charges


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring electric charges
Omtale Students explore the interaction between charged objects, or charged and neutral objects.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord attraction, electric charges, repulsion
Simuleringar Balloons and Static Electricity, John Travoltage


Forfattarar dorina kosztin
E-post for kontakt kosztind@missouri.edu
Skule / Organisasjon univ of missouri columbia
Lasta opp 18.10.10
Oppdatert 18.10.10