Exploring electric charges


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring electric charges
Omtale Students explore the interaction between charged objects, or charged and neutral objects.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord attraction, electric charges, repulsion
Simuleringar Balloons and Static Electricity, John Travoltage


Forfattarar dorina kosztin
Skule / Organisasjon univ of missouri columbia
Lasta opp 18.10.10
Oppdatert 18.10.10