Faraday Experiment Self Directed Learning


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Faraday Experiment Self Directed Learning
Omtale A self directed webquest type activity for students to get the concepts behind
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Omgrepsspørsmål
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Electricity Magnetism
Simuleringar Faraday's Electromagnetic Lab


Forfattarar Chris Cochran
Skule / Organisasjon Montgomery County Public Schools
Lasta opp 24.03.10
Oppdatert 24.03.10