Newton's Laws and the Lunar Lander


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Newton's Laws and the Lunar Lander
Omtale In this activity, students will investigate the nature of Newton's laws. Additionally, students will collect data from the simulation and make predictions about the moon, and the lander.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord acceleration, force, newton's laws, projectile motion, weight
Simuleringar Lunar Lander


Forfattarar sam wheeler
Skule / Organisasjon enloe high school
Lasta opp 14.11.09
Oppdatert 14.11.09