Energy Skate Park - Four activities (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Skate Park - Four activities (Inquiry Based)
Omtale This is a pdf of all four of my activities using Skate Park. The Word versions, tracks, and clicker questions can be downloaded separately by viewing the individual activities. This has not been updated for the html5 version, but could be used on the playground screen.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord energy, motion, phet
Simuleringar Energi i skateparken (HTML5), Energy Skate Park


Forfattarar Trish Loeblein
E-post for kontakt patricia.loeblein@colorado.edu
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 21.10.08
Oppdatert 06.02.21