Energy Skate Park - Four activities (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Skate Park - Four activities (Inquiry Based)
Omtale This is a pdf of all four of my activities using Skate Park. The Word versions, tracks, and clicker questions can be downloaded separately by viewing the individual activities.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord energy, motion, phet
Simuleringar Energy Skate Park


Forfattarar Trish Loeblein
E-post for kontakt patricia.loeblein@colorado.edu
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 21.10.08
Oppdatert 20.07.13