Lab. Waves


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Lab. Waves
Omtale
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord diffraction, reflection, velocity, waves
Simuleringar Wave Interference


Forfattarar Marsha Harden
Skule / Organisasjon Katy Independent School District
Lasta opp 08.05.08
Oppdatert 08.05.08