Force Vectors


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Force Vectors
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Force, Vectors
Simuleringar Addisjon av vektorar


Forfattarar Peter Amato-von Hemert
Skule / Organisasjon Jeffco
Lasta opp 04.05.08
Oppdatert 04.05.08