Bohr model of the atom for Chemistry


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Bohr model of the atom for Chemistry
Omtale
Emne Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Bohr, chemistry, spectroscopy
Simuleringar Models of the Hydrogen Atom


Forfattarar Emily Haynes
Skule / Organisasjon Centaurus High School
Lasta opp 31.03.08
Oppdatert 31.03.08